Regulamin LaLoba Centrum Kobiet

Postanowienia ogólne

Informujemy o zmianach w regulaminie od 15.02.17 – prosimy o zapoznaniem się z nowym regulaminem

 1. Klientem klubu „LaLoba Centrum Kobiet” może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku  dzieci i osób niepełnoletnich – korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów lub pod ich obecnością.
 2. Warunkiem uczestnictwa w klubie jest uprzednia rezerwacja telefoniczna (12  425 62 71, 666 290 333), mailowa: rezerwacja@lalobacentrum.pl, poprzez stronę www.lalobacentrum.pl lub osobista w klubie.
 3. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów miesięcznych.
 4. Klub oferuje możliwość podpisania umowy długoterminowej na 3, 6 i 12 miesięcy. Warunki umów długoterminowych reguluje odrębny dokument zwany „Umową”.
 5. Honorujemy karty programów partnerskich: Multisport dla dorosłych, Fit Flex,Fit Profit, My Benefit i system OK. Każda z kart akceptowana jest przy jednoczesnym posiadaniu dokumentu tożsamości.
 6. W klubie obowiązują karty członkowskie które należy założyć podczas trzeciej wizyty. Koszt karty to 30 zł, dla osób korzystających z programów partnerskich wymagana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 60 zł. Z kaucji pobierane będą opłaty w przypadku nieodwołanych nieobecności na zajęciach. Jeśli klientka straci kaucję z powodu dwóch nieodwołanych nieobecności zobowiązana jest na bieżąco uzupełniać kaucję.
 7. W przypadku zagubienia karty należy wyrobić nową. Koszt nowej karty to 15 zł.
 8. Karta Klienta jest kartą imienną i jest ważna wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości i wyłącznie właściciel ma prawo z niej korzystać.
 9. Możliwość rezerwacji miejsc na urządzenia, saunę i zajęcia możliwa jest tylko po wydaniu karty członkowskiej. Dla klientów posiadających systemy partnerskie (Multisport, Ok system czy Fit profit) rezerwacja możliwa jest na max. 2 tygodnie.
 10. Karta członkowska uprawnia do korzystania z programu lojalnościowego klubu.
 11. Ceny karnetów, umów wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.
 12. Opłaty za wejście umożliwiają jednorazowe skorzystanie z jednej opcji z oferty: Zajęć Fitness, Sauny, bieżni Vacu, Platformy Vibra czy Rollmasażu.
 13. Odpłatność za wejście pobierana jest przed skorzystaniem z zajęć fitness lub maszyn, sauny czy warsztatów.
 14. Centrum nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 15. Istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanych zajęć z wykupionego karnetu na następny miesiąc pod warunkiem wykupienia minimum 4 wejść w kolejnym miesiącu. Zakupu nowego karnetu należy dokonać do 1 tygodnia od wygaśnięcia ważności starego karnetu. Najpierw wykorzystywane są zajęcia z bieżącego karnetu, w następnej kolejności zajęcia zaległe. Zajęcia z poprzedniego miesiąca nie można przepisać już na kolejny miesiąc. Możliwość przeniesienia zajęć jest możliwa w przypadku karnetu na 4, 8 ,12, 16 wejść. Nie dotyczy karnetów open.
 16. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu na okres max 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu lub na okres choroby pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu mailowo (mail:rezerwacja@lalobacentrum.pl)
 17. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć grupowych  jak również do odwołania zajęć w przypadku, gdy na dane zajęcia nie przybędzie wymaga minimalna ilość uczestników, tj. 4 osoby. Informacje dotyczące zmiany harmonogramu podane zostaną każdorazowo w recepcji oraz na stronie internetowej Centrum.
 18. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu lub jednorazowego wejścia Klientka otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z klubu. Zagubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez klub  w wysokości 50 złotych w celu wymiany zamka.
 19. LaLoba Centrum nie bierze odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Klientkę do klubu i pozostawione bez opieki.
 20. Klientka klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych  wykonywanych na proponowanych zajęciach i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 21. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży  należy zgłosić się z informacją do prowadzącego oraz przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych oferowanych w ramach organizowanych zajęć.
 22. LaLoba Centrum Kobiet  nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.
 23. Zgłoszenie udziału w warsztatach i zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 24. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek. LaLoba Centrum Kobiet zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych. Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym, chronionym posiadającym zabezpieczenia zgodne z GIODO
 25. Centrum zastrzega sobie prawo do zamykania Klubu w celu przeprowadzenia prac remontowych lub porządkowych.
 26. Centrum zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z odbywających się zajęć i wydarzeń w celach publikowania relacji na firmowym Fan Page na Facebooku oraz na stronie www.lolobacentrum.pl.
 27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Klubu tj. 15.02.17
Przeciwwskazania

Wyklucza się korzystanie z urządzeń do wyszczuplania w przypadku następujących schorzeń:

Bieżnia VacuActiv®
na poczerwień i podciśnienie

ciąża
cukrzyca
epilepsja
ostre bóle zakrzepowe
nowotwory i guzy
niedoczynność tarczycy
ciężkie migreny
choroby serca i choroby naczyniowe
hormonalna stymulacja do zajścia w ciążę
wszczepione elementy metalowe
nie zagojone blizny po operacjach chirurgicznych
przepuklina, dyskopatia
ostre zapalenie żył
rozwarstwienie rogówki
proteza kolanowa i biodrowa
wszczepiony stymulator


Sauna
Infrared

ciąża
miesiączka
otwarte rany
choroby oczu
oparzenia słoneczne
dzieci poniżej 6 roku życia
dzieci w wieku powyżej 6 lat mogą korzystać z sauny pod nadzorem dorosłych
w przypadku cierpienia na choroby bezpośrednio związane z temperaturą, należy zwrócić się po poradę lekarską przed skorzystaniem z sauny


VibraActiv®
Platforma wibracyjna

choroby stawów
stany zapalne
zakrzepowe zapalenia żył
choroby wieńcowe
przepuklina
ciąża
protezy stawów
padaczka
zespolenia kości
dyskopatia!!
implanty
karmienie piersią
migrena
rozrusznik serca
bypassy
nowotwór
cukrzyca


RollingStar®
Drenaż limfatyczny

choroby serca i układu krążenia
cukrzyca
epilepsja
ciąża
miesiączka
nadciśnienie, choroby stawów (po konsultacji z lekarzem)
przepuklina
niezagojone blizny po operacjach chirurgicznych
hormonalna stymulacja do zajścia w ciążę
choroby układu krążenia
zaburzenia rytmu serca, choroby serca i naczyń wieńcowych
nowotwory
nadciśnienie
żylaki, wybroczyny skórne


Korzystanie z zajęć Fitness oraz używanie maszyn do ćwiczeń
 1. Rozkład zajęć fitness LaLoba Centrum Kobiet dostępny jest na stronie www.lalobacentrum.pl oraz w recepcji klubu.
 2. W sali do zajęć fitness oraz sali z urządzeniami obowiązuje zmiana obuwia na czyste sportowe, z wyjątkiem zajęć prowadzonych boso lub w skarpetkach, wówczas należy do sali przejść w skarpetkach lub innym obuwiu zamiennym. Osoby z brudnymi podeszwami nie będą wpuszczane na salę. Jeśli obsługa zauważy klientki z brudnymi butami ma prawo wyprosić je z zajęć i żądając opłacenia kary umownej w wysokości 50 zł.
 3. Zajęcia fitness trwają 55 minut – chyba, że oferta przewiduje inaczej.
 4. Rezerwacje na zajęcia przyjmowane są osobiście i  telefonicznie w recepcji klubu w godzinach pracy  oraz e-mailem i poprzez formularze na stronie www.lalobacentrum.pl
 5. Nieobecność na zajęciach fitness w sali A należy zgłosić najpóźniej na dwie godziny przed zajęciami, w których Klientka nie będzie mogła uczestniczyć w ramach wykupionego karnetu.
 6. Nieobecność na zajęciach organizowanych w sali B należy zgłosić najpóźniej do godziny 12:00.
 7. W przypadku nieobecności na zarezerwowanych i nieodwołanych zajęciach nastąpi potrącenie należności za zajęcia z wykupionego karnetu lub opłacenia zajęć gotówką w wysokości 20 zł lub potrącenie z kaucji na Karcie Klubowej. Potrącenie z kaucji dotyczy osób korzystających z innych systemów opłat niż karnety LaLoba Centrum.
 8. W przypadku nie odwołania rezerwacji, Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnych rezerwacji przez Klienta.
 9. W przypadku złego samopoczucia, jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego należy o tym poinformować obsługę klubu Laloba oraz  instruktora.
 10. Zabronione jest uczestnictwo we wszystkich aktywnościach klubu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Klub zastrzega sobie prawo wyproszenia Klienta będącego pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 11. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Nie ma możliwości wejścia na salę po upływie 5 min od rozpoczęcia zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do wpuszczenia klientek z listy rezerwowej w przypadku nieobecności osoby zarezerwowanej.
 12. Zabrania się ćwiczenia na matach w butach
 13. Na zajęciach nie żujemy gumy i nie spożywamy posiłków.
LaLoba Centrum Kobiet © 2015 | Projekt i wykonanie Wawrzyniec Larysz