Regulamin LaLoba Centrum Kobiet

Postanowienia ogólne

Informujemy o zmianach w regulaminie od 15.02.17 – prosimy o zapoznaniem się z nowym regulaminem

 1. Klientem klubu „LaLoba Centrum Kobiet” może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku  dzieci i osób niepełnoletnich – korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów lub pod ich obecnością.
 2. Warunkiem uczestnictwa w klubie jest uprzednia rezerwacja telefoniczna (12  425 62 71, 666 290 333), mailowa: rezerwacja@lalobacentrum.pl, poprzez stronę www.lalobacentrum.pl lub osobista w klubie.
 3. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów miesięcznych.
 4. Klub oferuje możliwość podpisania umowy długoterminowej na 3, 6 i 12 miesięcy. Warunki umów długoterminowych reguluje odrębny dokument zwany “Umową”.
 5. Honorujemy karty programów partnerskich: Multisport dla dorosłych, Fit Flex,Fit Profit, My Benefit i system OK. Każda z kart akceptowana jest przy jednoczesnym posiadaniu dokumentu tożsamości.
 6. W klubie obowiązują karty członkowskie które należy założyć podczas trzeciej wizyty. Koszt karty to 30 zł, dla osób korzystających z programów partnerskich wymagana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 60 zł. Z kaucji pobierane będą opłaty w przypadku nieodwołanych nieobecności na zajęciach. Jeśli klientka straci kaucję z powodu dwóch nieodwołanych nieobecności zobowiązana jest na bieżąco uzupełniać kaucję.
 7. W przypadku zagubienia karty należy wyrobić nową. Koszt nowej karty to 15 zł.
 8. Karta Klienta jest kartą imienną i jest ważna wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości i wyłącznie właściciel ma prawo z niej korzystać.
 9. Możliwość rezerwacji miejsc na urządzenia, saunę i zajęcia możliwa jest tylko po wydaniu karty członkowskiej. Dla klientów posiadających systemy partnerskie (Multisport, Ok system czy Fit profit) rezerwacja możliwa jest na max. 2 tygodnie.
 10. Karta członkowska uprawnia do korzystania z programu lojalnościowego klubu.
 11. Ceny karnetów, umów wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.
 12. Opłaty za wejście umożliwiają jednorazowe skorzystanie z jednej opcji z oferty: Zajęć Fitness, Sauny, bieżni Vacu, Platformy Vibra czy Rollmasażu.
 13. Odpłatność za wejście pobierana jest przed skorzystaniem z zajęć fitness lub maszyn, sauny czy warsztatów.
 14. Centrum nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 15. Istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanych zajęć z wykupionego karnetu na następny miesiąc pod warunkiem wykupienia minimum 4 wejść w kolejnym miesiącu. Zakupu nowego karnetu należy dokonać do 1 tygodnia od wygaśnięcia ważności starego karnetu. Najpierw wykorzystywane są zajęcia z bieżącego karnetu, w następnej kolejności zajęcia zaległe. Zajęcia z poprzedniego miesiąca nie można przepisać już na kolejny miesiąc. Możliwość przeniesienia zajęć jest możliwa w przypadku karnetu na 4, 8 ,12, 16 wejść. Nie dotyczy karnetów open.
 16. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu na okres max 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu lub na okres choroby pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu mailowo (mail:rezerwacja@lalobacentrum.pl)
 17. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć grupowych  jak również do odwołania zajęć w przypadku, gdy na dane zajęcia nie przybędzie wymaga minimalna ilość uczestników, tj. 4 osoby. Informacje dotyczące zmiany harmonogramu podane zostaną każdorazowo w recepcji oraz na stronie internetowej Centrum.
 18. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu lub jednorazowego wejścia Klientka otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z klubu. Zagubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez klub  w wysokości 50 złotych w celu wymiany zamka.
 19. LaLoba Centrum nie bierze odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Klientkę do klubu i pozostawione bez opieki.
 20. Klientka klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych  wykonywanych na proponowanych zajęciach i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 21. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży  należy zgłosić się z informacją do prowadzącego oraz przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych oferowanych w ramach organizowanych zajęć.
 22. LaLoba Centrum Kobiet  nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.
 23. Zgłoszenie udziału w warsztatach i zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 24. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek. LaLoba Centrum Kobiet zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych. Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym, chronionym posiadającym zabezpieczenia zgodne z GIODO
 25. Centrum zastrzega sobie prawo do zamykania Klubu w celu przeprowadzenia prac remontowych lub porządkowych.
 26. Centrum zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z odbywających się zajęć i wydarzeń w celach publikowania relacji na firmowym Fan Page na Facebooku oraz na stronie www.lolobacentrum.pl.
 27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Klubu tj. 15.02.17
Regulamin dotyczący zajęć dla dzieci i rodziców z dziećmi

1. Klientem LaLoba Centrum Kobiet może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku zajęć dla dzieci, korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko w obecności opiekuna lub za jego pisemną zgodą.
2. Centrum prowadzi zajęcia dla rodziców z dziećmi oraz dla dzieci do 16 roku życia. Obowiązujący harmonogram zajęć jest dostępny w klubie oraz na stronie internetowej.
3. Aby korzystać z usług centrum należy być jego członkiem. Członkostwo gwarantuje Karta Klubowa, którą należy założyć przy pierwszej płatnej wizycie. Koszt opłaty członkowskiej to 30 zł.
4. Pierwsze zajęcia dla dziecka (45 minut) są darmowe.
5. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów okresowych.
6. Karnet dla dziecka rodzic kupuje na swoje nazwisko.
7. Czas trwania karnetu jest czasowo ograniczony i nie podlega przedłużeniu. Zawieszenie i przedłużenie jest możliwe w określonych przypadkach takich jak: choroba dziecka, wyjazd – jednak muszą one być zgłaszane w centrum w trakcie trwania karnetu przed planowaną nieobecnością.
8. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.
9. Odpłatność za zajęcia dla dzieci pobierana jest przed skorzystaniem z zajęć.
10. Nieobecność na zajęciach  należy zgłosić najpóźniej dwie godziny  przed rozpoczęciem zajęć.
11. W przypadku  nieodwołania zarezerwowanych zajęć, o których mowa powyżej (punkt 10), klub zastrzega sobie prawo do potrącenia zajęć z wykupionego karnetu.
12. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania porządku w Centrum w miejscach przeznaczonym dla dzieci.
13. Rodzic jest zobowiązany do sprawowania opieki nad dzieckiem na terenie Centrum oraz podczas wspólnych zajęć. Centrum nie bierze odpowiedzialności za problemy i wypadki powstałe przed lub po zajęciach.
14. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut, instruktorka może nie wyrazić zgody na uczestnictwo w zajęciach.
15. Do jednego dziecka na sali przypada jedna osoba dorosła. W wyjątkowych przypadkach ( takich jak  rodzinna charakterystyka zajęć lub warsztatów) za zgodą prowadzącej może uczestniczyć z dzieckiem więcej osób dorosłych.
16. Na zajęciach podczas przebywania na zajeciach na sali nie rozmawiamy przez telefon.
17. Rodzice mogą robić zdjęcia lub nagrywać dzieci wyłącznie po uzgodnieniu z prowadzącą.

Przeciwwskazania

Wyklucza się korzystanie z urządzeń do wyszczuplania w przypadku następujących schorzeń:

Bieżnia VacuActiv®
na poczerwień i podciśnienie

ciąża
cukrzyca
epilepsja
ostre bóle zakrzepowe
nowotwory i guzy
niedoczynność tarczycy
ciężkie migreny
choroby serca i choroby naczyniowe
hormonalna stymulacja do zajścia w ciążę
wszczepione elementy metalowe
nie zagojone blizny po operacjach chirurgicznych
przepuklina, dyskopatia
ostre zapalenie żył
rozwarstwienie rogówki
proteza kolanowa i biodrowa
wszczepiony stymulator


Sauna
Infrared

ciąża
miesiączka
otwarte rany
choroby oczu
oparzenia słoneczne
dzieci poniżej 6 roku życia
dzieci w wieku powyżej 6 lat mogą korzystać z sauny pod nadzorem dorosłych
w przypadku cierpienia na choroby bezpośrednio związane z temperaturą, należy zwrócić się po poradę lekarską przed skorzystaniem z sauny


VibraActiv®
Platforma wibracyjna

choroby stawów
stany zapalne
zakrzepowe zapalenia żył
choroby wieńcowe
przepuklina
ciąża
protezy stawów
padaczka
zespolenia kości
dyskopatia!!
implanty
karmienie piersią
migrena
rozrusznik serca
bypassy
nowotwór
cukrzyca


RollingStar®
Drenaż limfatyczny

choroby serca i układu krążenia
cukrzyca
epilepsja
ciąża
miesiączka
nadciśnienie, choroby stawów (po konsultacji z lekarzem)
przepuklina
niezagojone blizny po operacjach chirurgicznych
hormonalna stymulacja do zajścia w ciążę
choroby układu krążenia
zaburzenia rytmu serca, choroby serca i naczyń wieńcowych
nowotwory
nadciśnienie
żylaki, wybroczyny skórne


Korzystanie z zajęć Fitness oraz używanie maszyn do ćwiczeń
 1. Rozkład zajęć fitness LaLoba Centrum Kobiet dostępny jest na stronie www.lalobacentrum.pl oraz w recepcji klubu.
 2. W sali do zajęć fitness oraz sali z urządzeniami obowiązuje zmiana obuwia na czyste sportowe, z wyjątkiem zajęć prowadzonych boso lub w skarpetkach, wówczas należy do sali przejść w skarpetkach lub innym obuwiu zamiennym. Osoby z brudnymi podeszwami nie będą wpuszczane na salę. Jeśli obsługa zauważy klientki z brudnymi butami ma prawo wyprosić je z zajęć i żądając opłacenia kary umownej w wysokości 50 zł.
 3. Zajęcia fitness trwają 55 minut – chyba, że oferta przewiduje inaczej.
 4. Rezerwacje na zajęcia przyjmowane są osobiście i  telefonicznie w recepcji klubu w godzinach pracy  oraz e-mailem i poprzez formularze na stronie www.lalobacentrum.pl
 5. Nieobecność na zajęciach fitness w sali A należy zgłosić najpóźniej na dwie godziny przed zajęciami, w których Klientka nie będzie mogła uczestniczyć w ramach wykupionego karnetu.
 6. Nieobecność na zajęciach organizowanych w sali B należy zgłosić najpóźniej do godziny 12:00.
 7. W przypadku nieobecności na zarezerwowanych i nieodwołanych zajęciach nastąpi potrącenie należności za zajęcia z wykupionego karnetu lub opłacenia zajęć gotówką w wysokości 20 zł lub potrącenie z kaucji na Karcie Klubowej. Potrącenie z kaucji dotyczy osób korzystających z innych systemów opłat niż karnety LaLoba Centrum.
 8. W przypadku nie odwołania rezerwacji, Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnych rezerwacji przez Klienta.
 9. W przypadku złego samopoczucia, jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego należy o tym poinformować obsługę klubu Laloba oraz  instruktora.
 10. Zabronione jest uczestnictwo we wszystkich aktywnościach klubu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Klub zastrzega sobie prawo wyproszenia Klienta będącego pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 11. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Nie ma możliwości wejścia na salę po upływie 5 min od rozpoczęcia zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do wpuszczenia klientek z listy rezerwowej w przypadku nieobecności osoby zarezerwowanej.
 12. Zabrania się ćwiczenia na matach w butach
 13. Na zajęciach nie żujemy gumy i nie spożywamy posiłków.
LaLoba Centrum Kobiet © 2015 | Projekt i wykonanie Wawrzyniec Larysz