Odwołanie rezerwacji

Pamiętaj. Nieobecność na zajęciach w Sali A należy zgłosić
najpóźniej na dwie godziny przed zajęciami,
w których nie będziesz mogła uczestniczyć.

Nieobecność na zajęciach organizowanych w Sali B należy zgłosić najpóźniej do godziny 23.00 dnia poprzedzającego.


LaLoba Centrum Kobiet © 2015 | Projekt i wykonanie Wawrzyniec Larysz